Архив: 03 окт. 2012

Председател, който "предпочита" да не посочва името си

Председател, който „предпочита“ да не посочва името си

Председателят на Патентното Ведомство въвежда нова практика – на издаваните удостоверения за регистрирани марки поставя единствено подпис без да изписва името си (каквато е практиката до сега в България и в целия цивилизован свят). Във връзка с тази странност тръгнаха различни слухове сред професионалните среди. За да изясни каква е пречката да се поставя името […]