Председател, който „предпочита“ да не посочва името си

Председателят на Патентното Ведомство въвежда нова практика – на издаваните удостоверения за регистрирани марки поставя единствено подпис без да изписва името си (каквато е практиката до сега в България и в целия цивилизован свят)....