Архив: 02 окт. 2012

Промяна в размера на индивидуалната такса - Австралия

Промяна в размера на индивидуалната такса – Австралия

1. Правителството на Австралия е подало уведомителна декларация до Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), с която се изменя размера на индивидуалните такси, платими по отношение на Австралия в съответствие с чл. 8(7) на Мадридския Протокол. 2. Според Правило 35(2)(b) на Общия правилник за Мадридското и Протокол, Генералният директор, след консултации с […]