Архив: 29 авг. 2012

Патентно Ведомство разпространява невярна информация

Патентно Ведомство разпространява невярна информация

Патентно Ведомство на България официално признава, че разпространява невярна информация ( “неактуални данни” ) за нуждите на другите институции и ведомства в страна и спря информационната система NIPIES – http://www1.bpo.bg Патентното Ведомство е националният орган, пред който се регистрират изключителните права върху обекти на идустриална собственост – марки, географски означения, полезни модели, промишлен дизайн, нови сортове растения […]

Експертиза на търговски марки, по-лесна благодарение на Фонда за сътрудничество

Експертиза на търговски марки, по-лесна благодарение на Фонда за сътрудничество

Една от основните движещи сили на инициативите на Фонда за сътрудничество е желанието на потребителите да бъдат предоставяни услуги с по-добро качество и по-високо ниво на гарантираност и предвидимост в процесите по вземане на решения от ведомствата по интелектуална собственост. Понастоящем, експертиза на търговски марки в OHIM (Ведомство за европейски марки и дизайни), и други […]