Архив: 17 авг. 2012

Технологии за дистанционна връзка с НАП

Технологии за дистанционна връзка с НАП

Паралелното използване на различни технологии за дистанционна връзка с НАП би насърчило конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията застъпва принципното становище, че паралелното използване на различни технологии за осъществяване на дистанционна връзка между ФУ(Фискалните устройства) и НАП би насърчило конкуренцията на пазара на телекомуникационни услуги и би увеличило избора на данъчнозадължените лица като потребители на […]