Архив: 14 авг. 2012

Описателност – Имена на сортове растения

Описателност – Имена на сортове растения

Приета е нова част от Наръчника за абсолютни основания, който се занимава подробно с разглеждането на заявления за регистрация на европейски марки (марки на Общността), по отношение на чл. 7 (1)(c) и/или (d) CTMR, разпоредбите, занимаващи се с описателност и генеричност, във връзка със специфичния въпрос, свързан с имената на сортовете растения. Досега, Наръчникът не […]