Архив: 11 апр. 2012

Патентното ведомство на Р. България организира курс

Патентното ведомство на Р. България организира курс

От 28 май до 27 юни 2012 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост. Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхваща […]