Архив: 31 ян. 2012

Статут на Златната книга

Статут на Златната книга

СТАТУТ НА ЗЛАТНАТА КНИГА На Патентно ведомство Чл.1 (1) Златната книга на Патентно ведомство се учредява като израз на обществено признание, оценка и почит към авторите на научни открития и към изобретателите с най-високи творчески постижения. (2) Удостоверяването с вписване на името в Златната книга е съпроводено с връчване на диплом и художествено изработен знак, […]

Нов вариант на TMView

Нов вариант на TMView

Втората версия на TMView предлага нови функции, които целят да улеснят потребителите, включително допълнителни опции за търсене и селектиране. Освен това, извършено е разширение, което включва търговски марки от ведомствата на Литва, Румъния и Швеция. С това обогатяване TMView вече предлага достъп до почти седем милиона търговски марки от седемнадесетте участващи ведомства. TMview е безплатен Интернет инструмент, […]