Архив: 09 ян. 2012

Втора фаза от изграждането на нова сграда за OHIM

Втора фаза от изграждането на нова сграда за OHIM

OHIM достигна важен етап от проекта за изграждане на ново разширение на сградата, в непосредствена близост до сегашната централа на Ведомството в Agua Amarga. Обявлението за търга, свързан с проектирането и изграждането на новата сграда – AE4 2 – наскоро бе публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз като заинтересованите кандидати в срок до днес, […]