Архив: 05 ян. 2012

Обмен на информация между конкуренти

Обмен на информация между конкуренти

Обмен на информация между конкуренти С цел внасяне на повече яснота за предприятия и различни сдружения относно обмена на информация от гледна точка на правата на конкуренция, Комисия за защита на конкуренцията оповести насоки, придружени от списък (т.нар. „black list“) с конкретни примери за забранен обмен на информация, представляващ нарушение по чл. 15 от ЗЗК или чл.101от […]

Заглавия на класовете – Работен пакет 2

Заглавия на класовете – Работен пакет 2

В средата на декември 2011г. OHIM организира среща, свързана с Проекта за Заглавия на класовете – Работен пакет 2 в своята централа в Аликанте. Това е вторият проект, част от Конвергентната програма като целта му е да се излезе с обща практика на европейско ниво по отношение на заглавията на класовете за стоки и услуги. […]