Архив: 03 Дек. 2011

Одобрен е нов Кодекс за поведение на членовете на ЕП

Одобрен е нов Кодекс за поведение на членовете на ЕП

Новият кодекс за поведението на членовете на ЕП беше подкрепен от депутатите този четвъртък. Кодексът задава правила и принципи, които членовете на ЕП трябва да следват в контактите си, за да избягват конфликти на интереси.

Новият кодекс за поведението на членовете на ЕП беше подкрепен от депутатите този четвъртък. Кодексът задава правила и принципи, които членовете на ЕП трябва да следват в контактите си, за да избягват конфликти на интереси.