Архив: ноември, 2011

OHIM - Проучване удовлетвореността на потребителите 2010 - 2011

OHIM – Проучване удовлетвореността на потребителите 2010 – 2011

OHIM си е поставило амбициозната цел да постигне съвършенство на предоставяните услуги, но признава, че за да ги осъществи, трябва да има добра представа какво потребителите очакват от ведомството, и как нуждите им могат да се променят във времето. Във връзка с тази философия, Президентът на OHIM, Антонио Кампинос, наскоро обяви провеждането на Проучване удовлетвореността […]

Разделяне на дизайни от патенти

“Дизайнът следва функцията” е не просто широко разпространено мнение в света на промишлените дизайни, а реално установен факт, доказан от увеличаващият се брой регистрирани дизайни на Общността (RCD) за технически продукти, представляващи фината линия, която разделя патенти от дизайни. Линията е очертана в чл. 8(1) на Наредбата за дизайн на Общността (CDR), който възпрепядства защитата […]

Българското патентно ведомство си сътрудничи с OHIM

Българското патентно ведомство си сътрудничи с OHIM

Ведомството за марки и дизайни на Общността (OHIM) , ведомството което регистрира марки и дизайни на ЕС, активно си сътрудничи с патентното ведомство на Република България. На 2 март 2007 е подписан първия двустранен договор за техническо сътрудничество. Такъв договор се подписва всяка година. За три години – в периода 2007-2010 са проведени 39 мероприятия, […]

БПВ – Писмо изх.№70-00-11684, 31.10.2011г.

БПВ – Писмо изх.№70-00-11684, 31.10.2011г.

Г-жа Мърфи срещу Английската висша лига

Г-жа Мърфи срещу Английската висша лига

Досегашната практика на Футболната асоциация на Английската висша лига е да раздава изключителни лицензи за сателитно излъчване на мачове в страните членки на ЕС. Голяма част от тях забраняват на лицензополучателите да се снабдяват с декодиращи карти, които позволяват гледане на мачовете извън лицензираните територии. Решение на Съда на Европейския съюз от миналия месец обаче, […]

Актуални теми за студентски научни изследвания

Актуални теми за студентски научни изследвания

Университетската мрежа на OHIM е започнала да публикува изследователските теми, с които да се популяризира по-пълното познаване на марките и дизайните на Общността в европейските университети. През изминалата година, студент от всеки от 22-та участващи университета е подготвял магисърска теза по тези теми, свързани със системата на марки и дизайни на Общността, които теми първоначално […]

Договор за сътрудничество с Турския патентен институт

Договор за сътрудничество с Турския патентен институт

OHIM подписа официален договор за сътрудничество с Турския патентен институт (ТПИ). Меморандумът за Разбирателство бе подписан по време на визита на високо ниво от делегация в Аликанте на 3 ноември. Бъдещото участие на Турция в проекта за база данни TMview бе сред дискутираните въпроси, а ТПИ официално оповести нови насоки, свързани с търговските марки, които […]

Семинар по европейски дизайни в Дания

Семинар по европейски дизайни в Дания

Експерт от OHIM взе участие в семинар относно регистрирани дизайни на Общността в Копенхаген, насочен към професионални потребители и организиран от Датското ведомство за търговски марки и дизайни. Събитието провело се на 02 ноември, засегна основно процеса на експертиза на регистрирания дизайн на Общността, от подаване на заявлението за регистрация да съответната публикация. Разисквани бяха […]

Заблуда за неограничен интернет трафик

Заблуда за неограничен интернет трафик

КЗП забрани на „БТК” АД да заблуждава клиентите си, че тарифните планове Traffic Unlimited са с неограничен интернет трафик за целия период на договора. Всеки месец след изчерпване на включените данни на пълна скорост за конкретния план – XS, S, M, L и XL, скоростта намалява на 128 Kbps, а стойността на изразходваните MB се […]