“L’oreal” защити марките си в електронното пространство

Нa 12 юли тази година Съдът на ЕС излезе с решение по дело C 324/09, заведено в следствие на спор между “L’oreal SA и “eBay International AG”. Предмет на спора е продажбата без съгласието...