Umbro – кога ръкавици и спортно оборудване са „подобни”?

Интересен казус с частично заличаване на марка на Общността, изложен на интернет страницата на Ведомството за Хармонизация на Вътрешния Пазар.