Microsoft разширява атаките си за патенти спрямо Chrome

Google с нежелание признава, че именно значителният брой патенти му осигуряват резервния вариант в случаите, когато даден продукт няма голям успех. Анализаторите отбелязват, че Microsoft реализира по-голяма печалба от патенти използвани в Android, отколкото...