Изключително слаба е защита на права на интелектуална собственост в България, това отчита международния индекс за права на собственост, изследване проведено в 129 държави

През месец март Института по пазарна икономика оповести резултатите от международен индекс за права на собственост за 2011 г. Според изследването в областта на защитата на права на интелектуална собственост България е получила най-...