Архив: ноември, 2010

Intellectual Property Planet

Intellectual Property Planet

за интелектуалната собственост по света

за интелектуалната собственост по света
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ  ЗА  ПАТЕНТ НА ЕС

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПАТЕНТ НА ЕС

Правителството одобри позицията на България за участие в извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност /вътрешен пазар/, което ще се проведе  в Брюксел на 10 ноември тази година. Основен акцент на заседанието ще бъде предложението за Регламент на Съвета относно разпоредбите за превод на патента на европейския съюз и предложените две групи политически […]

[Медийно право] [Нели Огнянова]

[Медийно право] [Нели Огнянова]

Търсят се механизми за стартиране на регламента за единен патент на ЕС

Търсят се механизми за стартиране на регламента за единен патент на ЕС

Членовете на Съветът по европейските въпроси одобриха също и проект на позиция на Република България за извънредното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 10 ноември 2010 г. в Брюксел. Държавите-членки на ЕС ще търсят компромис за приемането на Регламент, относно разпоредбите за […]

Бестал ООД извършва нелоялна дейност

Бестал ООД извършва нелоялна дейност

Бестал ООД извършва нелоялна търговска дейност по отношение на СТИЛМЕТ АД КЗК УСТАНОВЯВА, ЧЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Бестал” ООД и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на дружеството в размер 9562 (девет хиляди петстотин и шейсет и два) лева. Нарушението се състои в имитация на известния и добре наложил се […]

Дамян Лазаров забрани нелоялна практика

Дамян Лазаров забрани нелоялна практика

Дамян Лазаров забрани нелоялна практика на хранителна верига По информация на Комисията за защита на потребителите (КЗП) е : „санкциониран магазин от верига за хранителни стоки, която поставя две цени на няколко вида продукти и ощетява потребителите като прилага по-високата. Контролно маркиране на касовия апарат в обекта на произволно избрани млечни и месни изделия показа, […]

5 295 лв. е санкциониран търговец от Враца

5 295 лв. е санкциониран търговец от Враца

5 295 лв. е санкциониран ЕТ «Славейко Маев-Изола РМ», от гр. Враца, за използване на подправен сертификат за качество ISO 9001:2000 Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 31 във връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на ЕТ «Славейко Маев-Изола РМ», гр. Враца и наложи имуществена санкция в размер на […]

Нова процедура за регистрация на търговска марка

Нова процедура за регистрация на търговска марка

На 17 Септември 2010 патентно Ведомство съобщи: „Напомняме, че със Закона за изменения и допълнения на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), приет на 26.02.2010 г. и публикуван на 10 март 2010 г. в Държавен вестник, основно се променят условията, при които ще се регистрират марките в България чрез въвеждането на опозиционна система. Тази система […]