Архив: ноември, 2010

PFIZER поиска допълнителна патена закрила за Maraviroc

PFIZER поиска допълнителна патена закрила за Maraviroc

PFIZER INC. е подал искне за получаване на допълнителна патена закрила за лекарствения продукт Maraviroc. Патентно Ведомство издаде сертификати за допълнителна патентна закрила за лекарствата Laropiprant и Lasofoxifene.

Социално отговорна компания на годината

Социално отговорна компания на годината

За трета поредна година в. Пари организира конкурса „Социално – отговорна компания на годината”. Корпоративно – социална отговорност е тема, която става все по – актуална и задължителна за повечето компании. Бизнеса започва да полага все повече усилия за постигането на добри резултати и развиването на качествени проекти с голямо публично и социално значение. Като […]

Mihály Ficsor е новия председател на администранивния съвет на OHIM

Mihály Ficsor е новия председател на администранивния съвет на OHIM

Административния съвет на OHIM избра Mihály Ficsor, заместник-председател на Патентното ведомство на Унгария,  за свой нов председател, който официално ще встъпи в длъжност през януари 2011 година. Г-н Ficsor, който е национален представител на Унгария в административния съвет, беше избран с мнозинство от гласовете на националните представители на Административния съвет. Г-н Mihály Ficsor е добре познат в професионалните […]

Новото ръководство на OHIM засилва значението на информационните системи

Новото ръководство на OHIM засилва значението на информационните системи

OHIM за да спомогне за намаляване на различията при прилагането на търговските марки и дизайн, модернизиране на националните служби и ще направи нещата по-лесно за потребителите чрез стартирането на 7 нови проекта. Проектите са за създаването на база данни senority, инструменти за експертите извършващи проучвания, както и платформа за електронно обучение. ЕС националните служби ще бъдат […]

Венцислав Георгиев получи престижната Оксфордска награда „Най-добрите компании”

Венцислав Георгиев получи престижната Оксфордска награда „Най-добрите компании”

„Белла България” е първият представител на българския бизнес с отличието „Най-добрите компании” на независимата неправителствена организация Европейска бизнес асамблея, Оксфорд, съобщиха от компанията. Наградата беше връчена на председателя на съвета на директорите на „Белла България” Венцислав Георгиев лично от генералния директор на Европейската бизнес асамблея Джон Нетинг и председателя на Международния клуб на лидерите Пол […]

Обсъждат се ключовите Copyright въпроси

Обсъждат се ключовите Copyright въпроси

На среща 8-12 ноември, 2010 г, продължават дискусиите за ограниченията и изключенията от авторското право, както и актуализиране на правата на излъчващите организации, както и правата на изпълнителите в аудиовизуалните изпълнения. Постоянният комитет за авторското право и сродните му права (SCCR) обсъди: Ограничения и изключенияВ SCCR се споразумяха за план за работа, свързан с ограничения […]

ОК Суперлукс не изпълняват решение на КЗК

ОК Суперлукс не изпълняват решение на КЗК

ОК Суперлукс не изпълняват решение на КЗК КЗК   НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер 4000 (четири хиляди) лв. на „ОК Суперлукс” ООД за неизпълнение от страна на дружеството на  Решение № 1089/02.12.2008 г. на КЗК, с което Комисията е постановила прекратяване на установено извършено нарушение на чл. 33, ал. 2 от ЗЗК (отм.) от страна на „ОК […]

Макар и късно но написаха проект на Наредба

Макар и късно но написаха проект на Наредба

На сайта на Патентно ведомство е публикуван Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции. Макар и късно ведомството разработи проект на наредба, която ще регламентира процедурите в промененото производство по регистрация на марки. От март в България се въвежда опозициона система за регистрация на марки. патентоно ведомство няма да следи […]

DarikFinance.bg

DarikFinance.bg

Финансови новини от България и света

Финансови новини от България и света
Активни потребители

Активни потребители