Архив: септември, 2010

БАРКОД ЗАЩИТАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Британска фирма е създала софтуерно приложение, което по нов и уникален начин защитава интелектуалната собственост. Новата система поставя дигитален код на писмени и визуализирани идеи, планове и различни творчески произведения, за да се обозначи тяхната собственост и възможността за разрешено използване. Нововъведението, наречено Creative Barcode, би било особено полезно, когато дадена идея или прототип на […]

Студент печели конкурс, промотиращ защитата на интелектуална собственост с ЧУЖДА разработка

Тайвански студент е спечил конкурса Protect Copyright Design Contest с дизайн на хартиен самолет, който пада рязко поради пречупена опашка. За негово съжаление обаче, във Ведомството по интелектуална собственост е постъпил сигнал, че студентът е копирал работата на датския дизайнер Денис Сибейн. „Победителят” е дисквалифициран и помолен да върне медала и паричната награда в размер […]

Registration of the extended European patent in the Register of Patents at the Serbian Intellectual Property Office

Registration of the extended European patent in the Register of Patents at the Serbian Intellectual Property Office

Pursuant to the Patent Cooperation Treaty between the Republic of Serbia and the European Patent Organization (the „EPO“), the application for the extended European patent filed on or after 1 November 2004 provides equal rights as the national patent as of the date when EPO publishes the information on the patent registration. The extension of […]

СПЕЦИАЛНА БАНКА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Частният акционерен фонд Infinity Group е основал първата в света Банка за интелектуална собственост (IP Bank), която е със седалище в Суджоу, Китай, за да се подпомогне финансирането на търговското използване на интелектуалната собственост и доказаните технологии в областта на чистата енергия. Притежавайки правата над обекти на интелектуална собственост и доказани технологии от цял свят, […]

АКТ ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ) ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО РЕВИЗИРАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.)

(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. – ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Издаден от Патентното ведомство на Република Българи Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г. Преамбюл Договарящите страни по Европейската патентна конвенция, отчитайки, че сътрудничеството между държавите в Европа, основано на базата на Европейската патентна конвенция, […]

КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ)

ПРЕАМБЮЛ Договарящите страни, желаейки да укрепят сътрудничеството между европейските страни в областта на закрилата на изобретенията, желаейки такава закрила да може да се получава в тези страни чрез една-единствена процедура по издаване на патенти и чрез установяване на определени стандартни правила за така издадените патенти, желаейки да подпишат за тази цел Конвенция за учредяване на […]

Излезе от печат актуалното издание на сборника Интелектуална собственост – част II“ на издателство „Сиби“

Изданието съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни. Поместени са основните европейски регламенти, които уреждат закрилата на марката и промишления дизайн на нивото на ЕС и граничните мерки за митническа защита. Текстовете са анотирани с предишни редакции […]

Stevie Wonder calls for International Action to Enhance Accessibility for Visually Impaired Persons

World-famous singer-songwriter and UN Messenger for Peace Stevie Wonder called on the international community to take action to enhance accessibility for all those with physical disabilities. Speaking at the opening of the annual meetings of WIPO Assemblies on September 20, 2010, he challenged delegates to conclude an agreement on improved accessibility to copyright protected works by […]

THE BULGARIAN PATENT OFFICE REFUSES TO RESPECT DEADLINES

The Patent office of Republic of Bulgaria refuses to respect statutory deadlines. With a letter 70-00-9608 from 13.09.2010 they inform us: „Regarding the implementation of the statutory deadlines, I inform you, that there are several types of deadlines in the law – suspensive, preclusive and instructive. The instructive deadlines are characteristic of the administrative process, […]

Име на телевизионно предаване – търговска марка

Колко важно е навременното вземане на мерки за защита на интелектуалната собственост доказва още веднъж проверка на в. Труд. Член на екипа е научил, че миналата година Слави Трифонов е регистрирал на свое име марка КУ-КУ, на едноименното студентско предаване. Така, въпреки че не е негов член от самото му създаване, г-н Трифонов съвсем законно […]