Архив: 08 мар. 2010

Позиция на IP Bulgaria относно доклади на Българско патентно ведомство

Позиция на IP Bulgaria относно доклади на Българско патентно ведомство

Поредният случай на некоректност от страна на Патентно ведомство събуди нашето възмущение. Надяваме се нашите читатели също да вземат отношение по проблема и той да не остане незабелязан.

Поредният случай на некоректност от страна на Патентно ведомство събуди нашето възмущение. Надяваме се нашите читатели също да вземат отношение по проблема и той да не остане незабелязан.