Архив: 31 май 2009

VESELINA ANDREEVA, A JOURNALIST IN "BANKER", WON THE EP' AWARD

VESELINA ANDREEVA, A JOURNALIST IN "BANKER", WON THE EP’ AWARD

Veselina Andreeva, a journalist from “Banker”, got the EP’ award for journalism in category “Newspapers”. She won with her feature “Crazy money for climate changes”, published in “Banker” ,issue 45, 2008. The jury assessed the feature, written by V.Andreeva, as well written, full of matter and clear style. It reflected the EU’s policy in struggle […]

Веселина Андреева, от в. "Банкер", бе отличена с награда на ЕП

Веселина Андреева, от в. „Банкер“, бе отличена с награда на ЕП

Веселина Андреева от в. „Банкер“ получи наградата на ЕП за журналистика в категория „печатни медии“. Тя спечели със своята статия „Луди пари за климатични промени“, публикувана във в. „Банкер“, 45брой, 2008г. Журито оцени статията на В. Андреева като добре написана, съдържателна, с ясен стил. В нея са отразени политиката на ЕС за борба с климатичните […]