Архив: 27 май 2009

Statistics of Community Trademark & Community Design

Statistics of Community Trademark & Community Design

April, 2009 by OHIM

April, 2009 by OHIM
Seminar  "Work Organization of the Industrial Property Representative"

Seminar "Work Organization of the Industrial Property Representative"

    On May 28-29, 2009. IP Bulgaria will be co-organizor together with Association of Industrial Property Representatives – AIPR, the   House of Industrial Property Representatives – HIPR, IP Bulgaria and Patent Agency TONISTO of a seminar on topic „ Work organization of the industrial property representative”.       The event will bring together industrial property […]

Семинар “Организация на работата на представителите по индустриална собственост"

Семинар “Организация на работата на представителите по индустриална собственост“

    На 28-29 Май, 2009г. Ай Пи България беше съорганизатор, заедно с Асоциацията на Представителите по Интелектуална Собственост – АПИС, Камарата на Представителите по Интелектуална Собственост – КПИС и Патентна Агенция Тонисто, в семинар на тема “Организация на работата на Представителя по Интелектуална Собственост”. Събитието събра на едно място Представителите по Интелектуална Собственост, а също […]