Архив: 10 май 2009

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ - 131-ва ГОДИШНА СРЕЩА

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ – 131-ва ГОДИШНА СРЕЩА

16 – 20 МАЙ, 2009г. СИАТЪЛ

16 – 20 МАЙ, 2009г. СИАТЪЛ
Hague System for the International Registration of Industrial Designs

Hague System for the International Registration of Industrial Designs

Geneva, May 1, 2009

Geneva, May 1, 2009
Хагската Система за Международна Регистрация на Промишлен Дизайн

Хагската Система за Международна Регистрация на Промишлен Дизайн

Женева, 1 Май, 2009

Женева, 1 Май, 2009