Архив: февруари, 2009

Шесто преработено и допълнено издание на книгата - Авторско право и сродните му права

Шесто преработено и допълнено издание на книгата – Авторско право и сродните му права

Георги Саракинов Авторско право и сродните му права в Република България шесто преработено и допълнено издание ISBN 978-954-730-558-8 страници: 392 година на издаване: 2009 цена: 15.90 лв.

Георги Саракинов Авторско право и сродните му права в Република България шесто преработено и допълнено издание ISBN 978-954-730-558-8 страници: 392 година на издаване: 2009 цена: 15.90 лв.
VI – revised additional book issue regarding Copyright and Related rights

VI – revised additional book issue regarding Copyright and Related rights

George Sarakinov, "Copyright and Related Rights in Bulgaria", VI revised additional book issue ISBN 9878-954-730-558, 8 pages, price: BGN 15,90

George Sarakinov, "Copyright and Related Rights in Bulgaria", VI revised additional book issue ISBN 9878-954-730-558, 8 pages, price: BGN 15,90
Промяна на практиката на OHIM при претенции за приорите за RCD

Промяна на практиката на OHIM при претенции за приорите за RCD

Променя се практиката при разгелждане на искане за признаване на приоритет при RCD. Отделът по дизайн на OHIM спира да прави експертиза относно дали обекта от приоритетното свидетелство и новата заявка са идентични. Ще се проверява само следното: – номер на заявката, дата на по-ранната заявка, дали новата заявка за дизайн съвпада в предвидения срок […]

Професионалните организации не са доволни от предложения от БПВ законопроект за МАРКИТЕ

Професионалните организации не са доволни от предложения от БПВ законопроект за МАРКИТЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ
Piano Recital - DIMO DIMOV

Piano Recital – DIMO DIMOV

February 23, Sunday, Bulgaria Hall, 7.30 p.m.

February 23, Sunday, Bulgaria Hall, 7.30 p.m.
Мотиви към предложенията за промяна на предлагания от Патентно ведомство Законопроект

Мотиви към предложенията за промяна на предлагания от Патентно ведомство Законопроект

 Член 11 –Предлагаме промените в т. 8  и новата т. 9 да отпаднат, тъй като не е ясен смисълът и необходимостта от тези  разпоредби. Въвеждането на неопределеното понятие „особен обществен интерес” създава риск за субективната преценка. Като се има предвид, че със закона се предвижда материалната експертиза да се ограничи само до основанията по чл. […]

ЕПВ предоставя достъп до дигиталната библиотека за традиционното познание на Индия

ЕПВ предоставя достъп до дигиталната библиотека за традиционното познание на Индия

На 11.02.2009г. в Мюнхен правителството на Индия и ЕПВ подписаха споразумение, което дава възможност на ЕПВ да проверява – Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) (дигитална библиотека за традиционно познание). Договорът дава на експертите on-line достъп до информация свързана с индийското традиционно познание във всички фази на патентната експертиза. Глобалното търсене на традиционни медицински методи и довело […]

Yosif Astrukov for creation and its protection. An interview with Elitsa Mateeva

Yosif Astrukov for creation and its protection. An interview with Elitsa Mateeva

Astrukov Joseph was born in 1978 in Sofia. Graduate School English II, and in 2002 – Medical Physics at Sofia University. In the same year was passed in the first class in experimental theater in NATFA. At the end of the first semester left and then was adopted in major film and television director, who […]

Maya Ilieva - Director of Association THEATERAUTOR - problems and practice in IP area and rights protection of the translators and dramatists

Maya Ilieva – Director of Association THEATERAUTOR – problems and practice in IP area and rights protection of the translators and dramatists

Maya Ilieva is graduated Spanish philology. She translates from Spanish, English and French. She is director of the Association THEATREAUTOR, which talk about the problems and practices in the field of intellectual property and rights protection of translators and dramatists in our country. The interview was taken by Elitsa Mateeva – correspondent of ipbulgaria.com How […]

Нова и подобрена система за on-line filing от 1-ви февруари

Нова и подобрена система за on-line filing от 1-ви февруари

Новата CTM e-filing система стартира от 1-ви февруари, като осигурява по-бързо и лесно подаване на заявки. Повече от 80 % от заявителите на Марки на общността използват on-line системата, за да подадат своите заявки. Подобренията в системата са резултат от проучвания сред потребителите, като са съобразени техните препоръки и коментари. Посетете сайта на новата e-filing […]