Архив: 05 апр. 2004

Как да получа разрешение за ползване на обект на ИС който e авторско притежание на друго лице?

Как да получа разрешение за ползване на обект на ИС който e авторско притежание на друго лице?

В такава ситуация трябва да обърнете към лицето притежател на авторски права и да поискате разрешение за използване на неговия продукт. Идентичността на законния притежател на авторски права можете да откриете като потърсите в официалните регистри файла за продукта, който искате да използвате. Само в някои изключителни ситуации не се налага издействането на разрешение за […]

How to register a patent?

How to register a patent?

To register a patent in Bulgaria you have to apply to the Bulgarian Patent Office, following the requirements specified in the Bulgarian national patent law. The application process involves the following basic steps: Novelty assessment: Conduct a search through the official patent registries and databases, to examine if anybody has registered or applied for the […]