Търговската камара в Аликанте с доклад относно влиянието на OHIM

На 21.09.2011г., Търговската камара в Аликанте публикува резултатите от проучване с цел оценка на влиянието на OHIM в областта.

Презентацията се състоя в централата в Аликанте и предложи информация относно икономическия отзвук от действията на Офиса през последните години, давайки подробности за приноса на OHIM за местната икономика в области като трудовата заетост и използването на местни стоки и услуги.

Президентът Кампинос представи пред присъстващите преглед на очакванията на OHIM за бъдещето в контекста на инвестиции в Аликанте, посочвайки работата по строежа на новата сграда и засилване използването на местни стоки и услуги като само част от намеренията на Организацията.

За повече информация: http://www.camaralicante.com/

Източник: OHIM