hfhfhfhfhfh

СЪБИРАТ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЕМИ, КОИТО ДА ЗАЛЕГНАТ В ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕЗ 2013 Г.

С Постановление на Министерски съвет № 267/26.10.2012 г. е създаден Съвет за защита на интелектуалната собственост към Министерски съвет.
Съветът е консултативен орган за осъществяване координация и сътрудничество между държавните институции, органите за местно самоуправление и неправителствените организации, работещи в областта на интелектуалната собственост, при провеждане на държавната политика в областта на защитата на интелектуалната собственост. Председател на Съвета е министърът на културата. Съветът провежда заседания, които са открити, най-малко веднъж на тримесечие въз основа на приет 6-месечен предварителен график. Заседанията се провеждат в Министерство на културата.
Във връзка с разпоредбите на Постановлението относно организацията на дейността на Съвета е необходимо приемане на програма за работата му през следващата календарна година. За целта до 17 декември т. г. в Министерство на културата се очаква да бъдат представени писмени предложения за теми, които да залегнат в дневния ред за работата на Съвета през 2013 г. Предложения могат да постъпват от държавни институции, органи за местно самоуправление и неправителствени организации.

Може да харесате още...