hfhfhfhfhfh

Стартира набиране на предприятия – кандидати за напълно безплатната услуга „Предварителната диагностика“

Патентно ведомство стартира набиране на предприятия – кандидати за напълно безплатната услуга „Предварителната диагностика“, включваща:
–  посещение на експерти на място в предприятието;
–  среща-разговор с ръководството на предприятието;
–  проучване в бази-данни, достъпни в Патентното ведомство с подробен доклад и препоръки за заявяване на обект/и на ИС на предприятието.

Цел на „Предварителната диагностика“ е осигуряване на:
– експертен анализ на състоянието и перспективите на предприятието в областта на индустриалната собственост (ИС);
– разясняване предимствата на ИС за конкурентоспособността на предприятието;
– препоръки и насоки за бъдещи действия.
Предприятията-кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:
– да са МСП с производствена дейност;
– да са с числен състав до 250 човека;
– да нямат подадени заявки за патент, полезни модели и/или промишлен дизайн за последните 5 години

Лица за контакт:
Бойка Спасова – тел. 9701349, bspasova@bpo.bg
Мадлен Влаховска – тел. 9701342, mvlahovska@bpo.bg

Може да харесате още...