Социално отговорна компания на годината

За трета поредна година в. Пари организира конкурса „Социално – отговорна компания на годината”.

Корпоративно – социална отговорност е тема, която става все по – актуална и задължителна за повечето компании. Бизнеса започва да полага все повече усилия за постигането на добри резултати и развиването на качествени проекти с голямо публично и социално значение.

Като иновативна и подкрепяща бизнеса медия, в. Пари иска да отличи най – добрите постижения в следните области:

•    Социална отговорност към служителите
•    Социална отговорност към околната среда
•    Етичност и отговорност към заинтересованите страни
•    Участие в проекти с дългосрочен и общественополезен ефект
•    Благотворителност

За да участвате в конкурса е необходимо да попълните анкетата, която е специално разработена от Делойт България.

Срокът за кандидатстване е 10 декември 2010.

Източник: http://pari.ivuworks.net/event/17.11.2010/konkurs-za-socialno-otgovorna-kompaniia-na-godinata.html