hfhfhfhfhfh

Световната митическа организация и проектът IPM

Вече една година функционира проектът на Световната митическа организация (World Customs Organization – WCO) IPM. IPM  (Interface Public Members) е защитено комуникационен метод за обмен на информация между правопритежателите, което е достъпно чрез сайтът на  WCO. Софтуерът предсоставя следните възможности:

–       база данни с информация за оригиналните и фалшивите стоки;

–       информация относно фалшивите и оригиналните стоки, която може да е полезна за митническите служители;

–       компендиум от национално законодателство в сферата на интелектуалната собственост;

Информационната среда е изключително важна за закрилата на интелектуалната собственост, като митниците са в чените редици на отговорни институции. Според сайтът на WCO 90 % от стоките, нарушаващи права на ИС са конфискувани именно от митниците в Европа, като в световен план процентът е 70%.

източник: http://ipmpromo.wcoomdpublications.org/

 

Може да харесате още...