hfhfhfhfhfh

Патентно ведомство благодари на IPBulgaria

Патентно ведомствоДържавният регистър на марките, поддържан от Патентно ведомство на Република България, въпреки множеството финансови проекти за обновяването му, е непълен и е много неточен.

Българската патентна администрация успешно усвоява финансови помощи, но качеството на предоставяните услуги и времето за извършването им са незадоволителни.

Потребителите на тази система постоянно сигнализират за пропуски. Има случаи в които две различни марки се водят под един номер; обекти на индустриална собственост стоят с вписани неактуални собственици; за регистрирани марки липсва информация за публикацията им в официалния бюлетин; липсва информация за адреса за кореспонденция и т.н.

Явно е, че ръководството на Дирекцията по търговски марки не разбира проблематиката и не прави нищо, за да се преодолеят натрупаните пропуски.

Във връзка с писмо на IP Bulgaria до Патентно ведомство от 28.04.2016г. относно неточности на електронната база данни на администрацията, получихме следния отговор:

„Пропуските и неточностите, които цитирате във Вашето писмо по отношение на марки с рег. No.90358 и 30846 са отстранени. Благодарим ви за съдействието относно коригиране на пропуски в базата данни за марките, тъй като разчитаме на потребителите на електронните услуги, които предоставяме за тяхното непрекъснато подобрение.“

https://ipbulgaria.bg/wp-content/uploads/2016/06/20160613153843462.pdf

Може да харесате още...