Отмяна на изпити за представители по индустриална собственост!

изпити за представители по индустриална собственост Според сайта на Патентно ведомство:

Във връзка с разпространението на COVID-19 в България, Патентното ведомство отменя обявените за 27 и 30 март 2020 г. изпити за представители по индустриална собственост за неопределено време, като се извършва непрекъснат мониторинг на ситуацията с разпространението на коронавируса.