Нова Зеландия подготвя нов закон за противодействие на интернет пиратството

В Нова Зеландия се подготвя  закон за борба с пиратството, който ще влезе в  сила през септември тази година. Чрез новият закон интернет компаниите в страната ще трябва да разпращат предопредителни  писма до техни клиенти, за които се счита, че разпространяват незаконно обекти на авторско право. Уведомленията ще се извършват по искане на притежателите на авторски права. При [...]

В Нова Зеландия се подготвя  закон за борба с пиратството, който ще влезе в  сила през септември тази година. Чрез новият закон интернет компаниите в страната ще трябва да разпращат предопредителни  писма до техни клиенти, за които се счита, че разпространяват незаконно обекти на авторско право. Уведомленията ще се извършват по искане на притежателите на авторски права. При установяване на три нарушения, при последното правопритежателите ще могат да наложат глоба в размер на 15 хил. долара, чрез Трибунала за защита на авторското право.

Автор

Даниела Сапунджиева

Източник:

http://www.nzherald.co.nz/politics/news/article.cfm?c_id=280&objectid=10730861