Макар и късно но написаха проект на Наредба

На сайта на Патентно ведомство е публикуван Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции. Макар и късно ведомството разработи проект на наредба, която ще регламентира процедурите в промененото производство по регистрация на марки.

От март в България се въвежда опозициона система за регистрация на марки. патентоно ведомство няма да следи за наличието на по-ранни права. Тази привилегия остава за притежателите на по-ранни сходни или единтични марки сами да опазват вече регистрираните си обекти.