Заявки за промишлен дизайн

Формуляр на заявление за регистрация на промишлен дизайн

Настоящето заявление за регистрация на промишлен дизайн е форма за контакт с експертите на IP Consulting.

Заявлението за регистрация на промишлен дизайн не Ви предоставя изключителни права, както и не Ви запазва дата на приоритет за заявка за регистрация на промишлен дизайн, то служи за връзка на нашите клиенти с нас. След попълване на заявката за регистрация на промишлен дизайн ще получите обратна връзка от нас и информация за следващите стъпки за запазване на Вашата индустриална собственост.
Заявление за промишлен дизайн (електронен формуляр)