База данни за права на интелектуална собственост – последни посещения за годината

права на интелектуална собственостНяколко седмици след като екипите на Базата данни за права на интелектуална собственост (Enforcement Database (EDB)) успешно посетиха Литва, те отново се върнаха в региона на Балтийско море, за да гостуват работно на Латвия и Естония. Непосредствено преди коледните празници, местните ведомства за интелектуална собственост успяха да вместят експертите от Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост в своя много натоварен график при приключването на годината.

И в двете страни, участници в срещите бяха представители на митниците, полицията и частния сектор. Резултатът от семинарите е положителен и Латвия и Естония вече с нетърпение очакват да започнат използването на EDB.

По-рано тази година подробно представихме базата данни за права на интелектуална собственост, която представлява инструмент, който помага на правоприлагащите органи да разпознават фалшиви стоки.

Източник: OHIM