hfhfhfhfhfh

ЗАВЪРШИ ПРОУЧВАНЕ НА EPO

В последните няколко месеца Европейското патентно ведомство извърши проучване относно използването на патентната информация в 36-те страни членки и САЩ. Подобно проучване е било проведено в периода 2002-2003г и сега предстои да се сравнят резултатите. Броят на интервютата е почти 2500, всяко с до 100 въпроса. Макар че е рано за конкретни резултати, може да се направи изводът, че въпреки че осъзнават нуждата от патентна информация, хората не знаят как и къде да я търсят. Помощта на експерти консултанти е необходима, за да може патентната информация да се анализира правилно и да се прилага ефективно.

Източник: http://www.epo.org/

Може да харесате още...