OHIM

RSS за секцията

Офис за хармонизация на вътрешния пазар
http://oami.europa.eu/

Република Турция се присъедини към DesignView

Република Турция се присъедини към DesignView

Считано от 16 март 2015г., Турското патентно ведомство (TPI) предоставя информацията относно своите промишлени дизайни, която да бъде достъпна през инструмента за търсене DesignView. Включването на TPI е факт благодарение на усилията във връзка с Програмата за международно сътрудничество, администрирана от Ведомството за марка и дизайн на Общността OHIM съвместно със своите международни партньори. С включването […]

Ведомството за европейски марки и дизайни се присъедини към Мрежа на европейски агенции

Ведомството за европейски марки и дизайни се присъедини към Мрежа на европейски агенции

Миналата седмица, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM пое ролята си в координационна мрежа „troika“ на европейски агенции, по време на церемония, проведена в Дъблин. „Тройката“ включва и Eurofound, която към момента координира мрежата, както и Fundamental Rights Agency (FRA). FRA помага да се гарантира, че основните права на хората, живеещи в ЕС, са защитени. Трите […]

Европа губи работни места заради фалшиви продукти

Европа губи работни места заради фалшиви продукти

Продажбата на фалшиви парфюми, грим и продукти за лична хигиена като слънцезащитни кремове и шампоани на територията на Европейския съюз означава, че законните производители, търговци и дистрибутори губят около €4.7 милиарда от пропуснати приходи на година. Това се равнява на 7,8% от общите продажби в сектора за лична хигиена и козметика в рамките на ЕС-28. […]

Фигуративна марка регистрирана след решение на Апелативния борд на OHIM

Фигуративна марка регистрирана след решение на Апелативния борд на OHIM

Подадено е заявление за регистрация на показаната тук фигуративна марка за стоки и услуги по Ницската класификация 9, 10, 41, 42 и 44. Експерт на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM отхвърля заявката в нейната цялост, тъй като счита, че не отговаря на изискванията за регистраци съгласно член 7(1)(b) и 7(2) на Регламента относно […]

Отказ за регистрация на колективна европейска марка

Отказ за регистрация на колективна европейска марка

Компания подава заявление за регистрация на словната марка ‘DOWNMARK’ като колективна европейска марка за стоките и услугите от клас 20, 22, 24, 25 и 35. Заявен е приоритет от канадска търговска марка, класифицирана като ‘сертификатна марка‘. Експертизата отхвърля заявката регистрация съгласно чл. 7(1)(b), (c) и 7(2) Регламента относно марката на Общността (CTMR), с мотива, че […]

ОЛАФ в мащабна операция срещу фалшификатори

ОЛАФ в мащабна операция срещу фалшификатори

Нелегална фабрика за фалшиви шампоани е била разрушена, двама души са арестувани, а 229 000 бутилки с фалшиви шампоани, както и 805 килограма химични продукти са били иззети в началото на този месец в Испания благодарение на информация, предоставена от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Фалшивият шампоан, който е бил внесен от Китай […]

Унгария се присъедини към Designview

Унгария се присъедини към Designview

Унгарското ведомство за интелектуална собственост (HIPO) се присъедини към Designview, инструмента за търсене на регистрирани промишлени дизайни. DesignView е най-големия безплатен онлайн инструмент за търсене на регистрирани дизайни. С присъединяването на HIPO, вече участващите ведомства за интелектуална собственост вече са 27. Добавянето на 13,000 унгарски промишлени дизайна означава, че в платформата вече са налични над 3.65 […]

Идентичност и вероятност от объркване — Сравнение на знаци

Идентичност и вероятност от объркване — Сравнение на знаци

Вероятност от объркване (включително вероятност за свързване) съществува, ако има риск потребителите да считат, че дадени стоки или услуги, приемайки, че те носят въпросните търговски марки, произхождат от едно и също предприятие или, според случая, от икономически свързани предприятия. Дали съществува вероятност от объркване зависи от общата оценка на няколко взаимозависими фактора, включително: i) сходството на стоките и услугите, ii) сходството […]

Обществени консултации за Стратегически план 2020 на Ведомството за европейски марки и дизайни

Обществени консултации за Стратегически план 2020 на Ведомството за европейски марки и дизайни

Стратегическият план на Ведомството за европейски марки и дизайни 2011-2015 вече е към края си и е време да се продължи работата, която е свършена и да се разработи стратегия за бъдещето. OHIM стартира консултации за Стратегически план 2020. Целта на тези публични консултации е да се търсят предложения и идеи от всички заинтересовани страни […]

Правна реформа в сферата на европейските марки

Правна реформа в сферата на европейските марки

След доста обширна подготвителна работа и проучвания за това, как може да се подобри системата на европейските марки, на 27/03/2013г. Европейската комисия представи две законодателни предложения за изменение на Регламента за марката на Общността (COM (2013) 161 final) и Директивата относно марката на Общността (COM (2013) 162 final). Предложенията имат за цел да модернизират съществуващата система, […]