OHIM

RSS за секцията

Офис за хармонизация на вътрешния пазар
http://oami.europa.eu/

Становище на Генерален адвокат по дело, касаещо дизайн на Общността

Становище на Генерален адвокат по дело, касаещо дизайн на Общността

Генерален адвокат (ГА) Mengozzi е представил становището си по дело C281/10 пред Съда на ЕС, свързано с процедура по обявяване на недействителност срещу регистрирани дизайни на Общността (RCD) 74463-0001 . Становището включва анализ на термините “степен на свобода на дизайнера” и “информиран потребител” от чл. 6(2) и 10(2) на Регламента за дизайни на Общността. По отношение на първия термин, […]

Британско проучване подчертава истинската стойност на търговските марки

Британско проучване подчертава истинската стойност на търговските марки

На уеб страницата си OHIM съобщава за мащабно проучване, извършено по поръчка на Националното ведомство по интелектуална собственост на Великобритания, показващо, че компаниите, притежаващи търговски марки са по-продуктивни, по-иновативни и имат по-голяма заетост и оборот от тези, които не са регистрирали марки. От 6,500 компании с търговски марки в извадката, повече от половината (57%) са регистрирали марките […]

“Розова” марка на Общността, описателна за вино

“Розова” марка на Общността, описателна за вино

Марка на Общността, “pink” (розов), регистрирана за вино през 2008г oт португалски производител на порт вина, The Fladgate Partnership-Vinhos S.A., е обявена за невалидна от Отделa по Заличаванията на OHIM. Заявлението за обявяване на невалидност е подадено от друга португалска компания, Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda, която твърди, че думата “pink”, когато […]

Общият съд за изображенията на промишлените дизайни

Общият съд за изображенията на промишлените дизайни

Общият съд (ОС) в Люксембург постанови решение (T 68/10) по производството за невалидност на регистриран дизайн на Общността (RCD), в което обект на проверка бе графичното изображение на оспорения дизайн. Решението засяга RCD 325949-0002, регистриран за “часовници”, представен в последващия изглед, публикуван в бюлетина на OHIM за дизайни на Общността: Оспореният RCD е обявен за недействителен […]

Недействителен промишлен дизайн - новият Beetle

Недействителен промишлен дизайн – новият Beetle

Отделът по заличавания на Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM е издал решение (ICD 7100), засягащо новия Beetle, добре позната кола на Volkswagen. През 1991г. Фрийман Томас и Джей Мейс създават “модерен вариант“ на класическия Volkswagen Beetle в дизайнерски проект, наречен Concept 1. За Motor Show през 1994г. в Детройт, Volkswagen пресъздават 1:1 модела […]

OHIM Университетска Мрежа

OHIM Университетска Мрежа

Около 30 студенти и лекари бяха в Аликанте между 4 и 5 юли за последната среща на OHIM Университетската Мрежа. Студентите, които пишат магистърски дисертации по теми, свързани със системата на дизайните и търговските марки на Общността, взеха участие в лекции, изследователски срещи и срещи на разменен принцип със служители на OHIM, който работят и […]

Umbro - кога ръкавици и спортно оборудване са „подобни”?

Umbro – кога ръкавици и спортно оборудване са „подобни”?

Интересен казус с частично заличаване на марка на Общността, изложен на интернет страницата на Ведомството за Хармонизация на Вътрешния Пазар.

Интересен казус с частично заличаване на марка на Общността, изложен на интернет страницата на Ведомството за Хармонизация на Вътрешния Пазар.
Конфискувани стоки за близо 1 милиард  евро

Конфискувани стоки за близо 1 милиард евро

На 14.07.2011г., от OHIM съобщиха, че засиленият контрол по външните граници на ЕС през миналата година, е довел до изземването на над 103m продукти, за които се предполага, че нарушават права на интелектуалната собственост. Очаква се иззетите стоки да възлизат на над 1 милиард евро. Годишният доклад на Европейската комисия относно митническото правоприлагане на правата […]

България взема участие в проект за хармонизация на по-старите бази данни

България взема участие в проект за хармонизация на по-старите бази данни

Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) в сътрудничество с националните служби работят по проект за хармонизиране на по-старите бази данни в ЕС, като правят сравнение между записите на национално ниво и тези вписани в регистъра на ТМО. Проектът включва създаването на връзки между националната и общностната бази данни, правейки информацията достъпна онлайн, с цел […]

Мрежа от съдии дискутира относно престъпления с интелектуална собственост

Мрежа от съдии дискутира относно престъпления с интелектуална собственост

OHIM съобщи, че през май тази година около 50 съдии, прокурори и правни експерти от Европейската комисия, Eurojust и изпълнителни организации като Интерпол, са били в Аликанте, за да обсъдят криминални аспекти, свързани с нарушаване правата на марките на Общността. Съдиите, повечето от които са ангажирани по наказателно правни въпроси и които съдийстват в съдилища […]