OHIM

RSS за секцията

Офис за хармонизация на вътрешния пазар
http://oami.europa.eu/

Четвърти апелативен борд на OHIM потвърди регистрацията на европейска търговска марка

Четвърти апелативен борд на OHIM потвърди регистрацията на европейска търговска марка

Подадено е заявление за регистрация като марка на Общността на словната търговска марка ‘CATRIN’ за стоките от класове 9, 18 и 25. Експертите от Ведомството за европейски марки и дизайни отхвърлят заявената марка въз основа на изискванията на чл. 7(1)(b) и (c) от Регламента за марка на Общността (CTMR), във връзка с чл. 7(2) CTMR […]

Колко важно може да се окаже графичното представяне на търговската марка

Колко важно може да се окаже графичното представяне на търговската марка

Собственик на европейски марки регистрира фигуративните търговски марки, показани тук като марки на Общността за стоките от класове 8 и 21, а Отделът по заличаванията на OHIM отхвърля заявления за обявяване на недействителност. При обжалването, Апелативният борд (BoA) обявява регистрациите за недействителни въз основа на чл. 7(1) (e) (ii) от Регламента за търговски марки на Общността […]

Отказ за регистрация на европейска марка

Отказ за регистрация на европейска марка

ФАКТИТЕ: Заявител иска да регистрира словния знак PASSION TO PERFORM като европейска марка за услугите от клас 35 (напр. реклама), 36 (напр. застраховане, финансови дейности), 38 (телекомуникации), 41 (напр. образование) и 42 (напр. научни и технологични услуги). Експертите от експертизата отхвърлят заявлението за регистрация на марка на Общността въз основа на чл.7(1) (b) от Регламента […]

„Големите 5“ в света на интелектуалната собственост с нов уебсайт

„Големите 5“ в света на интелектуалната собственост с нов уебсайт

Вече е факт нов уебсайт, посветен на Топ 5 ведомствата за търговски марки (TM5) и техните общи дейности. TM5 партньорските ведомства – Японското патентно ведомство (JPO), Корейското ведомство за интелектуална собственост (KIPO), Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, Държавната администрация на промишлеността и търговията на Китайската народна република (SAIC) и Ведомството за патенти и […]

Годишно събрание на INTA в Хонг Конг

Годишно събрание на INTA в Хонг Конг

Европейската мрежа за търговски марки и дизайн и Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM отново ще участват в Годишната среща на Международната асоциация по търговски марки INTA. Тази година, за пръв път, срещата ще се проведе в Азия, между 10-ти и 14-ти май в оживения град Хонг Конг. Ще бъде представен новия уебсайт […]

Отхвърлено искане за недействителност на промишлен дизайн

Отхвърлено искане за недействителност на промишлен дизайн

Ищец подава искане за обявяване на недействителност на показания тук регистриран европейски дизайн. Искането подава въз основа на членове 4 до 9 на Наредбата за промишлен дизайн на Общността (CDR), облягайки се на своя по-ранен регистриран дизайн. Отделът по заличавания на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM e отхвърлил искането, тъй като е счел, […]

Общо комюнике относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки

Общо комюнике относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки

По-рано този месец, ведомствата за интелектуална собственост, изпълняващи Общата практика относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки публикуваха на своите уеб страници Общо комюнике, в което подробно се описва Общата практика. Изброени са изпълняващите ведомства и съответните дати, на които всяко от тях се е включило. Общата практика е резултат от сътрудничеството между ведомства […]

Конзола за актуална терминология в сферата на търговските марки

Конзола за актуална терминология в сферата на търговските марки

Конзолата за актуална терминология (TMC) е създадена, за да позволява на национални и регионални ведомства по интелектуална собственост в рамките на ЕС, да поддържат актуална Хармонизираната база данни за стоки и услуги във връзка с класифицирането на търговски марки. Хармонизираната база данни, напълно съвместима с Ницската класификационна система, се споделя от европейски ведомства по интелектуална […]

Идентични марки ли са FOREVER и 4 EVER?

Идентични марки ли са FOREVER и 4 EVER?

Заявител поискал да регистрира фигуративния знак FOREVER като европейска марка за стоки от клас 32 (сокове, бутилирана вода). Конкурентна компания подава възражение въз основа на чл. 8(1)(a) и 8(1)(b) от Регламента за марка на Общността, противопоставяйки по-ранна фигуративна европейска марка, 4EVER, регистрирана за стоки от клас 32 (сокове). Отделът по опозиции на Ведомството за европейски […]

Двадесет години Марка на Общността

Двадесет години Марка на Общността

Системата на европейските марки се въвежда преди двадесет години. Регламентът за марка на Общността влиза в сила на15 март 1994г. и поставя началото на система, която от самото си начало е пример за успешна практика в ЕС и вътрешния пазар. След години на разработване и консултации, хармонизирането на законодателството в сферата на интелектуалната собственост по […]