Търсене на иновации в световен мащаб

Търсене на иновации в световен мащаб

BirchBob International събира на едно място оферти и запитвания за иновации и R&D програми с услуги, посветени на намиране и улесняване комуникацията между собствениците и търсачите на технологии.

BirchBob International събира на едно място оферти и запитвания за иновации и R&D програми с услуги, посветени на намиране и улесняване комуникацията между собствениците и търсачите на технологии.
Заявки за търговска марка

Заявки за търговска марка

Настоящето заявление за регистрация на марка е форма за контакт с експертите на IPConsulting. Използваната от нас за връзка с нашите клиенти електронна форма на заявление за регистрация на марка не Ви предоставя изключителни права, както и не Ви запазва дата на приоритет за заявка за марка, то служи само за връзка на нашите клиенти […]

Заявки за промишлен дизайн

Заявки за промишлен дизайн

Формуляр на заявление за регистрация на промишлен дизайн Настоящето заявление за регистрация на промишлен дизайн е форма за контакт с експертите на IP Consulting. Заявлението за регистрация на промишлен дизайн не Ви предоставя изключителни права, както и не Ви запазва дата на приоритет за заявка за регистрация на промишлен дизайн, то служи за връзка на […]

Наблюдения на заявени марки

Наблюдения на заявени марки

Изтеглете  формуляр за заявка – изтегли