hfhfhfhfhfh

OHIM

Конференция по медиация в сферата на интелектуалната собственост

Конференция по медиация в сферата на интелектуалната собственост

Първата по рода си Конференция по медиация в сферата на интелектуалната собственост ще се проведе в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни в Аликанте. Събитието е насрочено за 29-ти и 30-ти май...

Ведомството за марки и дизайни на Общността, домакин на срещи от Конвергентната програма

Ведомството за марки и дизайни на Общността, домакин на срещи от Конвергентната програма

Представители на европейски национални и регионални ведомства за интелектуална собственост и потребителски организации се срещнаха в централата на Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM на 10-ти и 11-ти февруари в рамките на две...

Република Корея се присъедини към TMview

Република Корея се присъедини към TMview

Считано от 12 февруари 2014г., Корейското ведомство за интелектуална собственост (KIPO) предоставя информацията за своите търговски марки да бъде достъпна през инструмента за търсене Tmview. Включването на KIPO е конкретен резултат от взаимодействието между...

Промени в практиката на OHIM – професионално представителство

Промени в практиката на OHIM – професионално представителство

Този раздел на Насоките предлага подробен преглед на различните видове предстaвители, от адвокати и професионални представители по индустриална собственост, регистрирани в базата данни с представители, поддържана от Ведомството за европейски марки и дизайни, до...

Промени в практиката на OHIM – подновяване действието на марка

Промени в практиката на OHIM – подновяване действието на марка

Тази част на Насоките е напълно нова, предназначението и е да предостави подробна информация относно стъпките, от които се състои процеса по подновяване. Като цяло няма значителни промени в практиката; все пак, счетено е,...

Промени в практиката на OHIM – преобразуване на търговски марки

Промени в практиката на OHIM – преобразуване на търговски марки

Насоките за Преобразуване за последен път са актуализирани през 2004г. Както и с други части на Насоките все пак, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM се стреми практиката в тази област да бъде...

Нова глобална кампания срещу фалшифицирането

Нова глобална кампания срещу фалшифицирането

Службата на ООН по наркотици и престъпност (UNODC) е започнала широкообхватна кампания срещу фалшифицирането, имаща за цел да повиши осведомеността на обществото относно незаконната търговия с фалшиви стоки, чиито годишен оборот е около 250...

Сайтът на Ведомството за европейски марки и дизайни все още в процес на разработване

Сайтът на Ведомството за европейски марки и дизайни все още в процес на разработване

Поради продължаващата работа по поддръжката на новия уеб сайт на Ведомството за търговски марки и дизайни на Общността OHIM, електронното подаване на заявления за регистрация на европейски марки и промишлени дизайни, може да претърпи...

Информационно обслужване на OHIM през празничните дни

Информационно обслужване на OHIM през празничните дни

През периода около Коледа, информационният и техническият екипи на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще бъдат на разположение по телефона за запитвания и спешни ситуации, на следните дати: • 24 декември, от...

Няколко държави се присъединиха към DesignView и TMview

Няколко държави се присъединиха към DesignView и TMview

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM съобщава, че в самия край на 2013г., няколко държави се присъединиха към проектите DesignView за промишлен дизайн и за търговски марки TMview. Базата данни за промишлени дизайни...