hfhfhfhfhfh

Benoît Battistelli оглавява Административния съвет на ЕПВ

Benoît Battistelli е определен за следващия Председател на Административния съвет на Европейското патентно ведомство. Г-н Benoît Battistelli е Генерален директор на I nstitut national de la propriété industrielle (INPI), като е Заместник Председател на Административния съвет на ЕПВ от 2006г.  Неговият три годишен мандат започва от 5-ти март 2005 и няма да попречи на фукциите му като Генерален директор на INPI и на френската делегация в съвета.

Може да харесате още...