Архив: септември, 2019

евразийската патентна конвенция

Протокол за закрила на промишлените дизайни към Евразийската патентна конвенция

По-рано този месец в Нурсултан, столицата на Република Казахстан, се проведе Дипломатическа конференция за приемането на Протокола за закрила на промишлените дизайни към Евразийската патентна конвенция.

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗПРПМ

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗПРПМ

С Т А Н О В И Щ Е от Българската национална група на международна асоциация за закрила на интелектуалната собственост /Bulgarian national group of international association for the protection of intellectual property/