Архив: 03 юли 2014

Benoît Battistelli с удължен мандат като Президент на Европейското патентно ведомство

Benoît Battistelli с удължен мандат като Президент на Европейското патентно ведомство

Административният съвет на Европейската патентна организация удължи мандата на Benoît Battistelli като Президент на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), с три години, до 30 юни 2018г. По време на срещата, проведена в Хага на 25 и 26 юни, Съветът изрази своята подкрепа за Европейското патентно ведомство в стратегията му за качество/ефективност, приета през 2011г., която се […]