Архив: 30 авг. 2013

Отмениха регистрацията на марка BAUMAX-X

Отмениха регистрацията на марка BAUMAX-X

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка BAUMAX-X, комбинирана, рег. №53638, собственост на Ивайло Евгениев Йорданов, София, във връзка с чл.25 от ЗМГО. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно: Клас 35 – реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административни дейности; изследване на пазара; […]

Концентрация между Първа инвестиционна банка и Юнионбанк

Концентрация между Първа инвестиционна банка и Юнионбанк

Предстояща концентрация между  Първа инвестиционна банка АД и МКБ Юнионбанк АД В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „Първа инвестиционна банка” АД да осъществи концентрация посредством придобиване на едноличен контрол върху „МКБ Юнионбанк” ЕАД. Търговските дейности на въпросните предприятия са, както следва: „Първа инвестиционна банка” […]

Европейското патентно ведомство събира кандидатури за Европейски изобретател на годината 2014

Европейското патентно ведомство събира кандидатури за Европейски изобретател на годината 2014

Европейското патентно ведомство събира за девета поредна година кандидатури във връзка с избора на европейски изобретател на годината. Церемонията по връчване на наградата Европейски изобретател на годината2014 в утвърдените вече пет категории: промишленост, малки и средни предприятия, научни изследвания, не-европейски държави, цялостна изобретателска дейност, ще се състои на 11 юни 2014г. в Берлин. Срокът за […]