Архив: 25 авг. 2013

Не е извършено нарушение от Хауратон България

Не е извършено нарушение от Хауратон България

Не е извършено нарушение от Хауратон България Комисията за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от „Хауратон България” ЕООД и че няма основание за предприемане на действия за извършено нарушение – злоупотреба с монополно или господстващо положение. В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на „ЩРОМ” ЕООД […]