Архив: 19 авг. 2013

Заличиха част от регистрацията на марка I PARTNERS

Заличиха част от регистрацията на марка I PARTNERS

Патентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка I PARTNERS , рег.№ 58254, собственост на фирма “ПАРТНЪРС” ООД, Пловдив. Заличаването е за: Клас 35 – „реклама, управление на търговски сделки, търговска администрация, разпространение на мостри, модели и образци”   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 6/2013

ИКЕА ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКТ ЗА ПОПРАВКА НА ЛЕГЛА

ИКЕА ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКТ ЗА ПОПРАВКА НА ЛЕГЛА

ИКЕА ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКТ ЗА ПОПРАВКА НА ЛЕГЛА KRITTER И SNIGLAR Компанията ИКЕА е получила седем съобщения за счупване на металния елемент, който свързва парапета към рамката на детско легло KRITTER и детско легло SNIGLAR, в резултат на което острите ръбове могат да представляват опасност. До момента няма съобщения за наранявания. Засегнати са единствено детските легла […]

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция Интернет страница на Софийски форум по конкуренция На 12 юли 2013 г. стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция на адрес: http://scf.cpc.bg/. На сайта може да бъде намерена пълна информация за проекта, новини, както и всички материали от провежданите досега семинари. В рамките на […]