Архив: 29 юли 2013

Nice Notification No. 132 Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks - Accession by New Zealand

Nice Notification No. 132 Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks – Accession by New Zealand

The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) presents his compliments to the Minister for Foreign Affairs and has the honor to notify him of the deposit by the Government of New Zealand, on July 16, 2013, of its instrument of accession to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and […]

Ницска спогодба относно Международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки - присъединяване на Нова Зеландия

Ницска спогодба относно Международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки – присъединяване на Нова Зеландия

Генералният Директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) приветства министъра на външните работи и има честта да го уведоми за депозирането от правителството на Нова Зеландия, на 16 юли, 2013г., на инструментите за присъединяване към Ницската спогодба относно Международната класификация за стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки от 15 юни, […]

КЗК санкционира „В и К Видин“

КЗК санкционира „В и К Видин“

КЗК санкционира „В и К Видин“ за злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на В и К услуги в гр. Видин, което може да предотврати, […]

СЕРТИФИКАТ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ - ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ”

СЕРТИФИКАТ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ”

В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови сортове растения № 11016 – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ” с притежател Селскостопанска Академия София,  селекционери Дора Б. Бояджиева, Пловдив; Христо В. Кържин; Благой А. Андонов; Павлинка В. Стойчева, Садово. Сертифкатът има действие от дата 28.06.2013г.   Източник: […]