Архив: януари, 2013

Договор от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

Договор от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

С решение от края на месец ноември тази година, българското правителство реши страната ни да се присъедини към Договор от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения. Договорът от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения е приет на Дипломатическата конференция за защита на аудиовизуалните изпълнения на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) на 24 юни, след провеждане на над десет […]

Санкции в общ размер от 182 445 лв

Санкции в общ размер от 182 445 лв

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции в общ размер от 182 445 лв за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна на 8 дружества („Томбоу България” ООД, „Виабел” ЕООД, „Содексо Пасс България” ЕООД, „ВМ Финанс Груп” АД, „ЛФС“ ЕООД, „Етап-Адресс“ АД, „ЦБА Асет […]