Архив: юли, 2011

Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на европейска марка

Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на европейска марка

OHIM съобщи, че последните данни относно оптимизираността на дейността на организацията показват, че процесът на експертиза значително се е подобрил. Понастоящем, нова заявка се публикува в раздел A1 на Официалния Бюлетин в рамките на целевото време от 11 седмици. За … Нататък »

OHIM съобщи, че последните данни относно оптимизираността на дейността на организацията показват, че процесът на експертиза значително се е подобрил. Понастоящем, нова заявка се публикува в раздел A1 на Официалния Бюлетин в рамките на целевото време от 11 седмици. За … Нататък »
"PPH" или проект за ускоряване експертизата на патентни заявки

„PPH“ или проект за ускоряване експертизата на патентни заявки

Патентните ведомства на САЩ, Канада, Австралия, Япония, Финландия, Русия, Испания  и Обединеното кралство  се обединяват в пилотен проект за изграждане  на Patent Prosecution Highway (PPH) – проект за ускоряване и улесняване на експертизата на патентни заявки. В проекта се предвижда използване на резултатите от проучванията и експертизите между партньорските офиси. Новият пилотен проект стартира на 15.07.2011г. […]

Световната митическа организация и проектът IPM

Световната митическа организация и проектът IPM

Вече една година функционира проектът на Световната митическа организация (World Customs Organization – WCO) IPM. IPM  (Interface Public Members) е защитено комуникационен метод за обмен на информация между правопритежателите, което е достъпно чрез сайтът на  WCO. Софтуерът предсоставя следните възможности: –       база данни с информация за оригиналните и фалшивите стоки; –       информация относно фалшивите и […]

Постановление № 151 от 30 май 2011 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

На основание чл. 38г, ал. 11 от Закона за марките и географските означения МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения. НАРЕДБА за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения Раздел І […]

San Francisco Giants – конфискувани сувенири за благотворителни цели

По време на San Francisco Giants’ World Series run миналата година. Служители на U.S. Immigration and Customs Enforcement конфискуваха около 2 400 боя фалшиви сувенири, сре които фланелски, шапки и други. Според агент Anthony Ho участващ в разследването, конфискуваните стоки са на стойност около $150,000. Всички конфискувани стоки ще бъдат предадени за благотворителни цели. Стоките са предадени на благотворителната […]

Съветник на Европейския съд с положително становище относно удължаване отрицателния срок на Сертификат за допълнителна закрила

Съветник на Европейския съд с положително становище относно удължаване отрицателния срок на Сертификат за допълнителна закрила

NautaDutilh John Allen, Paul van Dongen и Liesbeth Weynants European Union 10 юни 2011 Вчера, Генерален адвокат Бот представи становището си по дело C-125/10 на Merck Sharp & Dohme vs Патентно ведомство на Германия. Резюме на делото Merck Sharp & Dohme (MSD) е собственик на Европейски патент за медицински продукт, съдържащ съединението sitagliptine. Заявката за […]

EU Court Advisor Positive On Negative SPC Term Extension

EU Court Advisor Positive On Negative SPC Term Extension

NautaDutilh John Allen, Paul van Dongen and Liesbeth Weynants European Union 10 June 2011 Case Summary Merck Sharp & Dohme (MSD) is the owner of a European patent for a medicinal product containing the compound sitagliptine. The application for this patent was filed on 5 July 2002. MSD applied for a supplementary protection certificate (SPC) […]

Висока активност при регистриране на марки на Общността

Висока активност при регистриране на марки на Общността

В месечния си информационен бюлетин от януари 2011г. OHIM отново съобщи, че заявките за регистрация на марки и дизайни на Общността силно са се увеличили през 2010г. След извършването на някои статистически корекции става ясно, че крайният резултат е  11% … Нататък »

В месечния си информационен бюлетин от януари 2011г. OHIM отново съобщи, че заявките за регистрация на марки и дизайни на Общността силно са се увеличили през 2010г. След извършването на някои статистически корекции става ясно, че крайният резултат е  11% … Нататък »